Coduri COR studii superioare

Condi?iile de incadrare pentru salariul de 2350 lei
Dac? o persoan? a absolvit o facultate ?i are o vechime în câmpul muncii mai mare de 1 an, nu beneficiaz? în mod automat de un salariu minim brut de 2350 lei, doar dac? este încadrat? pe o activitate pentru care studiile f?cute au relevan??
Lista complet? a codurilor COR care necesit? studii superioare:
121918
?ef sucursal? (studii superioare)
121919
?ef compartiment (studii superioare)
211102
cercet?tor în fizic?
211103
asistent de cercetare în fizic?
211104

cercet?tor în fizic?-chimie

211105

asistent de cercetare în fizic?-chimie

211106

cercet?tor în fizic? tehnologic?

211107

asistent de cercetare în fizic? tehnologic?

211108

cercet?tor în astronomie

211109

asistent de cercetare în astronomie

211110

cercet?tor de aeronave

211111

inginer de cercetare de aeronave

211112

asistent de cercetare de aeronave

211113

cercet?tor în construc?ii aerospa?iale

211114

inginer de cercetare în construc?ii aerospa?iale

211115

asistent de cercetare în construc?ii aerospa?iale

211201

meteorolog (studii superioare)

211209

cercet?tor în meteorologie

211210

asistent de cercetare în meteorologie

211306

cercet?tor în chimie

211307

asistent de cercetare în chimie

211308

cercet?tor în biochimie tehnologic?

211309

asistent de cercetare în biochimie tehnologic?

211310

cercet?tor în chimie fizic?

211311

asistent de cercetare în chimie fizic?

211426

cercet?tor în geologie

211427

asistent de cercetare în geologie
211428

cercet?tor în geologie tehnic?
211429

asistent de cercetare în geologie tehnic?
211430

cercet?tor în geofizic?
211431

asistent de cercetare în geofizic?
211432

cercet?tor în mineralogia tehnic? ?i experimental?
211433

asistent de cercetare în mineralogia tehnic? ?i experimental?

211434
cercet?tor în geochimie

211435
asistent de cercetare în geochimie

211436
cercet?tor în geologie petrolier?

211437
asistent de cercetare în geologie petrolier?

211438
cercet?tor în geodezie

211439
inginer de cercetare în geodezie

211440
asistent de cercetare în geodezie

211444
Cercetator stiintific in domeniul hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor

211445
Asistent de cercetare stiintifica in domeniul hidrologiei, hidrogeologiei

211446
Hidrogeolog

212010
actuar (studii superioare)

212015
cercet?tor în matematic?

212016

asistent de cercetare în matematic?

212017

cercet?tor în matematic?-mecanic?

212018

asistent de cercetare în matematic?-mecanic?

212019

cercet?tor în matematic? aplicat?

212020

asistent de cercetare în matematic? aplicat?

212021

cercet?tor în matematic?-fizic?

212022

asistent de cercetare în matematic?-fizic?

212023

cercet?tor în matematic?-informatic?

212024

asistent de cercetare în matematic?-informatic?

212025

cercet?tor în statistic?

212026

asistent de cercetare în statistic?

212027

cercet?tor în demografie

212028

asistent de cercetare în demografie

213101

consilier biolog

213102

expert biolog

213103

inspector de specialitate biolog

213104

referent de specialitate biolog

213105
consilier botanist

213106

expert botanist

213107

inspector de specialitate botanist

213108

referent de specialitate botanist

213109

consilier zoolog

213110

expert zoolog

213111

inspector de specialitate zoolog

213112

referent de specialitate zoolog

213113

consilier ecolog

213114

biolog

213115

zoolog

213116

botanist

213117

consilier bacteriolog

213118

expert bacteriolog

213119

inspector de specialitate bacteriolog

213120

referent de specialitate bacteriolog

213121

consilier biochimist

213122

expert biochimist

213123

inspector de specialitate biochimist

213124

referent de specialitate biochimist

213125

consilier farmacolog

213126

expert farmacolog

213127

inspector de specialitate farmacolog

213128

referent de specialitate farmacolog

213129

consilier microbiolog

213130

expert microbiolog

213131

inspector de specialitate microbiolog

213132

referent de specialitate microbiolog

213133

farmacolog

213134

bacteriolog

213135

microbiolog

213136

cercet?tor în biologie

213137

asistent de cercetare în biologie

213138

cercet?tor în microbiologie-bacteriologie

213139

asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie

213140

cercet?tor în biologie chimie

213141

asistent de cercetare în biologie chimie

213142

cercet?tor în botanic?

213143

asistent de cercetare în botanic?

213144

cercet?tor în domeniul zoologic

213145

asistent de cercetare în domeniul zoologic

213146

cercet?tor în ecologie ?i protec?ia mediului

213147

asistent de cercetare în ecologie ?i protec?ia mediului

213148

cercet?tor în ingineria genetic?

213149

asistent de cercetare în ingineria genetic?

213201

consilier inginer agronom

213202

expert inginer agronom

213203

inspector de specialitate inginer agronom

213204

referent de specialitate inginer agronom

213205

consilier inginer horticol

213206

expert inginer horticol

213207

inspector de specialitate inginer horticol

213208

referent de specialitate inginer horticol

213209

consilier inginer zootehnist

213210

expert inginer zootehnist

213211

inspector de specialitate inginer zootehnist

213212

referent de specialitate inginer zootehnist

213213

subinginer agronom

213214

subinginer zootehnist

213215

inginer tehnolog în zootehnie

213216

proiectant inginer în agricultur?

213217

proiectant inginer în zootehnie

213218

proiectant inginer în silvicultur?

213219

consilier inginer silvic

213220

expert inginer silvic

213221

inspector de specialitate inginer silvic

213222

referent de specialitate inginer silvic

213223

inginer îmbun?t??iri funciare

213224

inginer/subinginer silvic

213225

inginer agronom

213226

inginer zootehnist

213227

consultant tehnic în produc?ia de cereale, plante tehnice ?i furaje

213228

subinginer îmbun?t??iri funciare

213236

bonitor la animalele de ferm?

213239

cercet?tor în agricultur?

213240

inginer de cercetare în agricultur?

213241

asistent de cercetare în agricultur?

213242

inginer de cercetare în pedologie-agrochimie

213243

asistent de cercetare în pedologie-agrochimie

213244

cercet?tor în pedologie-agrochimie

213245

cercet?tor în horticultur?

213246

inginer de cercetare în horticultur?

213247

asistent de cercetare în horticultur?

213248

cercet?tor în agromontanologie

213249

inginer de cercetare în agromontanologie

213250

asistent de cercetare în agromontanologie

213251

cercet?tor în silvicultur?

213252

inginer de cercetare în silvicultur?

213253

asistent de cercetare în silvicultur?

213254

cercet?tor în zootehnie

213255

asistent de cercetare în zootehnie

213256

cercet?tor în biotehnologie pentru agricultur?

213257

asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultur?

213301

expert ecolog

213302

inspector de specialitate ecolog

213303

referent de specialitate ecolog

213304

inginer ecolog

213305

ecolog

213306

Specialist arii protejate

213309

specialist in management si remediere situri contaminate

214101

inginer confec?ii piele ?i înlocuitori

214102

inginer textile, piel?rie

214103

inginer tricotaje, confec?ii

214104

subinginer textile, piel?rie

214105

proiectant inginer textile, piel?rie

214106

consilier inginer textile, piel?rie

214107

expert inginer textile, piel?rie

214108

inspector specialitate inginer textile, piel?rie

214109

referent de specialitate inginer textile, piel?rie

214110

conceptor/conceptor CAO

214111

specialist încerc?ri componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetic?

214112

specialist documenta?ie studii

214113

instructor sistem de produc?ie

214114

metodist

214115

responsabil afacere

214116

manager de cl?dire

214117

inginer industrializarea lemnului

214118

subinginer industrializarea lemnului

214119

consilier inginer industrializarea lemnului

214120

expert inginer industrializarea lemnului

214121

inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului

214122

referent de specialitate inginer industrializarea lemnului

214123

cercet?tor în tehnologia prelucr?rii produselor agricole

214124

inginer de cercetare în tehnologia prelucr?rii produselor agricole

214125

asistent de cercetare în tehnologia prelucr?rii produselor agricole

214126

cercet?tor în pescuit ?i acvacultur?

214127

inginer de cercetare în pescuit ?i acvacultur?

214128

asistent de cercetare în pescuit ?i acvacultur?

214138

auditor energetic pentru cl?diri

214139

Ingineri tehnologi si de productie

214140

Ingineri tehnologi si de productie

214141

auditor/evaluator sisteme de management de securitate

214203

inginer instala?ii pentru construc?ii

214204

inginer c?i ferate, drumuri ?i poduri

214205

inginer construc?ii hidrotehnice

214206

inginer constructor instala?ii

214207

proiectant inginer instala?ii

214208

proiectant inginer construc?ii

214209

consilier inginer construc?ii

214210

expert inginer construc?ii

214211

inspector de specialitate inginer construc?ii

214212

referent de specialitate inginer construc?ii

214213

conduc?tor de lucr?ri civile

214214

diriginte ?antier (studii superioare)

214215

cercet?tor în construc?ii civile, industriale ?i agricole

214216

inginer de cercetare în construc?ii civile, industriale ?i agricole

214217

asistent de cercetare în construc?ii civile, industriale ?i agricole

214218

cercet?tor în construc?ii de c?i ferate, drumuri ?i poduri

214219

inginer de cercetare în construc?ii de c?i ferate, drumuri ?i poduri

214220

asistent de cercetare în construc?ii de c?i ferate, drumuri ?i poduri

214221

cercet?tor în construc?ii hidrotehnice

214222

inginer de cercetare în construc?ii hidrotehnice

214223

asistent de cercetare în construc?ii hidrotehnice

214224

inginer de cercetare în ingineria sanitar? ?i protec?ia mediului

214225

cercet?tor în construc?ii miniere

214226

inginer de cercetare în construc?ii miniere

214227

asistent de cercetare în construc?ii miniere

214228

cercet?tor în instala?ii

214229

inginer de cercetare în instala?ii

214230

asistent de cercetare în instala?ii

214231

cercet?tor în ?tiin?a ?i ingineria materialelor oxidice

214232

inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice

214233

asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice

214234

Responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor

214235

Specialist in urmarirea comportarii constructiilor

214236

Expert in monitorizarea comportarii constructiilor

214237

specialist in iluminat

214238

administrator port

214301

cercet?tor în centrale hidroelectrice în ingineria mediului

214302

inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului

214303

asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului

214304

inginer protec?ia mediului în energetic?

214401

inginer mecanic

214402

subinginer mecanic

214403

inginer electromecanic minier

214404

inginer material rulant cale ferat?

214405

inginer mecanic? agricol?

214406

inginer avia?ie

214407

inginer nave

214408

inginer ma?ini-unelte

214409

inginer mecanic? fin?

214410

inginer ma?ini termice

214411

inginer ma?ini hidraulice ?i pneumatice

214412

inginer autovehicule rutiere

214413

inginer mecanic utilaj tehnologic chimic

214414

inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier

214415

inginer mecanic utilaj tehnologic ma?ini agricole

214416

inginer mecanic utilaj tehnologic textil

214417

inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construc?ii

214418

inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald

214419

inginer mecanic ma?ini instala?ii miniere

214420

subinginer mecanic tehnologia construc?iilor de ma?ini

214421

subinginer mecanic utilaje ?i tehnica sudurii

214422

subinginer mecanic, mecanic? fin?

214423

subinginer mecanic material rulant de cale ferat?

214424

subinginer mecanic mecanic? agricol?

214425

subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie

214426

subinginer mecanic utilaje pentru construc?ii

214427

subinginer mecanic avioane ?i motoare de avia?ie

214428

subinginer mecanic construc?ii corp de nav?

214429

subinginer mecanic instala?ii navale de bord

214430

subinginer mecanic automobile

214431

subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului

214432

subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construc?ie

214433

consilier inginer mecanic

214434

expert inginer mecanic

214435

inspector de specialitate inginer mecanic

214436

referent de specialitate inginer mecanic

214437

proiectant inginer aeronave

214438

proiectant inginer mecanic

214448

cercet?tor în sisteme de propulsie

214449

inginer de cercetare în sisteme de propulsie

214450

asistent de cercetare în sisteme de propulsie

214451

cercet?tor în echipamente ?i instala?ii de bord

214452

inginer de cercetare în echipamente ?i instala?ii de bord

214453

asistent de cercetare în echipamente ?i instala?ii de bord

214454

cercet?tor în ma?ini ?i echipamente termice

214455

inginer de cercetare în ma?ini ?i echipamente termice

214456

asistent de cercetare în ma?ini ?i echipamente termice

214457

cercet?tor în ma?ini hidraulice ?i pneumatice

214458

inginer de cercetare în ma?ini hidraulice ?i pneumatice

214459

asistent de cercetare în ma?ini hidraulice ?i pneumatice

214460

cercet?tor în echipamente de proces

214461

inginer de cercetare în echipamente de proces

214462

asistent de cercetare în echipamente de proces

214463

cercet?tor în mecanic? fin?

214464

inginer de cercetare în mecanic? fin?

214465

asistent de cercetare în mecanic? fin?

214466

cercet?tor în tehnologia construc?iilor de ma?ini

214467

inginer de cercetare în tehnologia construc?iilor de ma?ini

214468

asistent de cercetare în tehnologia construc?iilor de ma?ini

214469

cercet?tor în construc?ii de ma?ini agricole

214470

inginer de cercetare în construc?ii de ma?ini agricole

214471

asistent de cercetare în construc?ii de ma?ini agricole

214472

cercet?tor în autovehicule rutiere

214473

inginer de cercetare în autovehicule rutiere

214474

asistent de cercetare în autovehicule rutiere

214475

cercet?tor în utilaje ?i instala?ii portuare

214476

inginer de cercetare în utilaje ?i instala?ii portuare

214477

asistent de cercetare în utilaje ?i instala?ii portuare

214478

cercet?tor în utilaje ?i tehnologia ambal?rii

214479

inginer de cercetare în utilaje ?i tehnologia ambal?rii

214480

asistent de cercetare în utilaje ?i tehnologia ambal?rii

214481

cercet?tor în crea?ia tehnic? în construc?ia de ma?ini

214482

inginer de cercetare în crea?ia tehnic? în construc?ia de ma?ini

214483

asistent de cercetare în crea?ia tehnic? în construc?ia de ma?ini

214484

cercet?tor în ma?ini ?i instala?ii mecanice

214485

inginer de cercetare în ma?ini ?i instala?ii mecanice

214486

asistent de cercetare în ma?ini ?i instala?ii mecanice

214487

cercet?tor în instala?ii ?i utilaje pentru transportul ?i depozitarea produselor petroliere

214488

inspector suprastructuri mobile marfuri periculoase

214489

ofi?er mecanic

214490

inginer de proces în tratarea/epurarea apei

214514

inginer în industria alimentar?

214515

subinginer în industria alimentar?

214516

proiectant inginer produse alimentare

214517

consilier inginer industria alimentar?

214518

expert inginer industria alimentar?

214519

inspector de specialitate inginer industria alimentar?

214520

referent de specialitate inginer industria alimentar?

214521

cercet?tor în tehnologia substan?elor anorganice

214522

inginer de cercetare în tehnologia substan?elor anorganice

214523

asistent de cercetare în tehnologia substan?elor anorganice

214524

cercet?tor în tehnologia substan?elor organice

214525

inginer de cercetare în tehnologia substan?elor organice

214526

asistent de cercetare în tehnologia substan?elor organice

214527

cercet?tor în petrochimie ?i carbochimie

214528

inginer de cercetare în petrochimie ?i carbochimie

214529

asistent de cercetare în petrochimie ?i carbochimie

214530

cercet?tor în tehnologia compu?ilor macromoleculari

214531

inginer de cercetare în tehnologia compu?ilor macromoleculari

214532

asistent de cercetare în tehnologia compu?ilor macromoleculari

214533

cercet?tor în controlul calit??ii produselor alimentare

214534

inginer de cercetare în controlul calit??ii produselor alimentare

214535

asistent de cercetare în controlul calit??ii produselor alimentare

214536

subinginer chimist

214540

Inginer pilot de încercare

214541

subinginer proiectant mecanic

214542

specialist reglement?ri/c?r?i identitate vehicule/verific?ri tehnice înmatriculare

214543

specialist presta?ii vehicule

214544

specialist mentenan?? mecanic? echipamente industriale

214545

inginer/subinginer tehnolog prelucr?ri mecanice

214546

inginer tehnolog în fabricarea armamentului ?i muni?iei

214547

subinginer tehnolog în fabricarea armamentului ?i muni?iei

214548

inginer pentru protec?ia naviga?iei aeriene (comunica?ii, naviga?ie, supraveghere)

214601

inginer petrochimist

214602

subinginer petrochimist

214603

proiectant inginer chimist

214604

consilier inginer chimist

214605

expert inginer chimist

214606

inspector de specialitate inginer chimist

214607

referent de specialitate inginer chimist

214607

expert inginer metalurg

214608

consilier inginer petrochimist

214609

expert inginer petrochimist

214610

inspector de specialitate inginer petrochimist

214611

referent de specialitate petrochimist

214612

biochimist

214613

inginer chimist

214626

cercet?tor în exploat?ri miniere

214627

inginer de cercetare în exploat?ri miniere

214628

asistent de cercetare în exploat?ri miniere

214629

cercet?tor în prepararea substan?elor minerale utile

214630

inginer de cercetare în prepararea substan?elor minerale utile

214631

asistent de cercetare în prepararea substan?elor minerale utile

214632

cercet?tor în petrol (extrac?ie-prospec?iune)

214633

inginer de cercetare în petrol (extrac?ie-prospec?iune)

214634

asistent de cercetare în petrol (extrac?ie-prospec?iune)

214635

cercet?tor în topografie minier?

214636

inginer de cercetare în topografie minier?

214637

asistent de cercetare în topografie minier?

214638

cercet?tor în ingineria proceselor siderurgice

214639

inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice

214640

asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice

214641

cercet?tor în metalurgia neferoas?

214642

inginer de cercetare în metalurgia neferoas?

214643

asistent de cercetare în metalurgia neferoas?

214644

cercet?tor în turnarea metalelor

214645

inginer de cercetare în turnarea metalelor

214646

asistent de cercetare în turnarea metalelor

214647

cercet?tor în prelucr?ri plastice ?i tratamente termice

214648

inginer de cercetare în prelucr?ri plastice ?i tratamente termice

214649

asistent de cercetare în prelucr?ri plastice ?i tratamente termice

214650

cercet?tor în ?tiin?a materialelor

214651

inginer de cercetare în ?tiin?a materialelor

214652

asistent de cercetare în ?tiin?a materialelor

214653

cercet?tor în tehnologii carbochimice

214654

inginer de cercetare în tehnologii carbochimice

214655

asistent de cercetare în tehnologii carbochimice

214656

inginer de cercetare în instala?ii ?i utilaje pentru transportul ?i depozitarea produselor petroliere

214657

asistent de cercetare în instala?ii ?i utilaje pentru transportul ?i depozitarea produselor petroliere

214701

inginer metalurgie extractiv?

214702

inginer minier

214703

subinginer metalurgist

214704

subinginer minier

214705

inginer preparator minier

214706

consilier inginer metalurg

214708

inspector de specialitate inginer metalurg

214709

referent de specialitate inginer metalurg

214710

consilier inginer minier

214711

expert inginer minier

214712

inspector de specialitate inginer minier

214713

referent de specialitate inginer minier

214714

inginer prelucr?ri metalurgice

214715

inginer metalurgie neferoas?

214716

inginer petrolist

214717

subinginer petrolist

214718

consilier inginer petrolist

214719

expert inginer petrolist

214720

referent inginer petrolist

214721

proiectant inginer petrolist

214722

inginer tehnolog metalurg

214723

proiectant inginer metalurg

214724

proiectant inginer în minerit

214725

inginer mineralurg

214801

cartograf

214802

inginer geodez

214803

subinginer geodez

214804

inginer topograf

214805

inginer topograf minier

214806

proiectant inginer geodez

214901

al?i arhitec?i, ingineri ?i asimila?i

214901

inginer prelucrarea sticlei ?i ceramicii

214902

subinginer prelucrarea sticlei ?i ceramicii

214903

inginer materiale de construc?ii

214904

subinginer materiale de construc?ii

214905

consilier inginer prelucrarea sticlei ?i ceramicii

214906

expert inginer prelucrarea sticlei ?i ceramicii

214907

inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei ?i ceramicii

214908

referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei ?i ceramicii

214909

proiectant inginer ceramic?, sticl?

214910

chimist în materiale oxidice (sticl?, ceramic?)

214911

subinginer tehnologia celulozei ?i hârtiei

214912

proiectant inginer celuloz? ?i hârtie

214913

consilier inginer tehnologia celulozei ?i hârtiei

214914

expert inginer tehnologia celulozei ?i hârtiei

214915

inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei ?i hârtiei

214916

referent de specialitate inginer tehnologia celulozei ?i hârtiei

214917

cercet?tor în informatic?

214918

asistent de cercetare în informatic?

214919

cercet?tor în filatur?-?es?torie

214920

inginer de cercetare în filatur?-?es?torie

214921

asistent de cercetare în filatur?-?es?torie

214922

cercet?tor în tricotaje-confec?ii textile

214923

inginer de cercetare în tricotaje-confec?ii textile

214924

asistent de cercetare în tricotaje-confec?ii textile

214925

cercet?tor în tehnologia chimic? a produselor textile, pielii, bl?nurilor ?i înlocuitorilor

214926

inginer de cercetare în tehnologia chimic? a produselor textile, pieii, bl?nurilor ?i înlocuitorilor

214927

asistent de cercetare în tehnologia chimic? a produselor textile, pieii, bl?nurilor ?i înlocuitorilo

214928

cercet?tor în confec?ii din piele ?i înlocuitori

214929

inginer de cercetare în confec?ii din piele ?i înlocuitori

214930

asistent de cercetare în confec?ii din piele ?i înlocuitori

214931

cercet?tor în exploat?ri forestiere

214932

inginer de cercetare în exploat?ri forestiere

214933

asistent de cercetare în exploat?ri forestiere

214934

inginer de cercetare în proiectarea mobilei ?i produselor finite din lemn

214935

cercet?tor în prelucrarea lemnului

214936

inginer de cercetare în prelucrarea lemnului

214937

asistent de cercetare în prelucrarea lemnului

214938

cercet?tor în tehnologie ?i echipamente neconven?ionale

214939

inginer de cercetare în tehnologie ?i echipamente neconven?ionale

214940

asistent de cercetare în tehnologie ?i echipamente neconven?ionale

214941

cercet?tor în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei ?i fibrelor

214942

inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei ?i fibrelor

214943

asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei ?i fibrelor

214952

auditor de siguranta rutiera

214953

inspector/referent in gestiunea materialelor si mijloacelor fixe

214954

inginer exploatare echipamente ?i instala?ii nucleare

215101

dispecer energetic feroviar

215102

dispecer central?, hidrocentru, cascad?, dispecerate teritoriale

215103

dispecer re?ea distribu?ie

215104

dispecer re?ele de înalt? tensiune

215105

inginer sisteme electroenergetice

215106

radiochimist

215107

subinginer electroenergetic?

215108

inginer energetic? industrial?

215109

inginer sisteme termoenergetice

215110

proiectant inginer electrotehnic

215111

inginer proiectant energetician

215112

inginer re?ele electroenergetice

215113

subinginer re?ele electrice

215114

inginer hidroenergetic?

215115

inginer exploatare centrale nuclearoelectrice

215116

subinginer centrale termoelectrice

215117

inginer exploatare instala?ii nucleare

215118

proiectant subinginer electrotehnic

215119

proiectant sisteme de securitate

215120

?ef tur? dispecer energetic

215121

cercet?tor în electrotehnic?

215122

inginer de cercetare în electrotehnic?

215123

asistent de cercetare în electrotehnic?

215124

cercet?tor în electrofizic?

215125

inginer de cercetare în electrofizic?

215126

asistent de cercetare în electrofizic?

215127

cercet?tor în metrologie

215128

inginer de cercetare în metrologie

215129

asistent de cercetare în metrologie

215130

cercet?tor în electromecanic?

215131

inginer de cercetare în electromecanic?

215132

asistent de cercetare în electromecanic?

215133

cercet?tor robo?i industriali

215134

inginer de cercetare robo?i industriali

215135

asistent de cercetare robo?i industriali

215136

cercet?tor în centrale termoelectrice

215137

inginer de cercetare în centrale termoelectrice

215138

asistent de cercetare în centrale termoelectrice

215139

cercet?tor în centrale nuclearoelectrice

215140

inginer de cercetare în centrale nuclearoelectrice

215141

asistent de cercetare în centrale nuclearoelectrice

215142

cercet?tor în electroenergetic?

215143

inginer de cercetare în electroenergetic?

215144

asistent de cercetare în electroenergetic?

215145

cercet?tor în energetic? industrial?

215146

inginer de cercetare în energetic? industrial?

215147

asistent de cercetare în energetic? industrial?

215148

ofi?er electrician

215149

inginer electrician

215150

auditor electroenergetic

215151

inginer centrale fotovoltaice

215152

inginer centrale eoliene

215153

inginer exploatare centrale termoelectrice

215154

auditor termoenergetic

215155

inginer securitate obiective nucleare

215156

inginer exploatare centrale hidroelectrice

215157

inginer echipamente ?i sisteme hidroenergetice

215158

inginer management resurse de ap?

215159

inginer energetica cl?dirilor

215160

inginer programare ?i optimizare a instala?iilor ?i proceselor energetice

215161

inginer tehnologii informatice în energetic?

215162

inginer conducere ?i control sisteme de utilit??i energetice

215163

inginer re?ele ?i sisteme hidraulice

215201

inginer electromecanic SCB

215202

inginer automatist

215203

inginer naviga?ie

215204

inginer electronist transporturi, telecomunica?ii

215205

inginer produc?ie

215206

instructor instala?ii

215207

instructor linii

215208

revizor siguran?a circula?iei feroviare

215209

subinginer automatist

215210

subinginer electronist transporturi, telecomunica?ii

215211

subinginer reglaje subansamble

215212

inginer de recep?ie ?i control aeronave

215213

proiectant inginer electronist

215214

proiectant inginer de sisteme ?i calculatoare

215215

proiectant inginer electromecanic

215216

inginer electromecanic

215217

subinginer electromecanic

215218

c?pitan secund

215219

c?pitan port (studii superioare)

215220

specialist mentenan?? electromecanic?-automatic? echipamente industriale

215221

inspector aeronautic

215222

inginer sisteme de securitate

215223

cercet?tor în electronic? aplicat?

215224

inginer de cercetare în electronic? aplicat?

215225

asistent de cercetare în electronic? aplicat?

215226

cercet?tor în comunica?ii

215227

inginer de cercetare în comunica?ii

215228

asistent de cercetare în comunica?ii

215229

cercet?tor în microelectronic?

215230

inginer de cercetare în microelectronic?

215231

asistent de cercetare în microelectronic?

215232

cercet?tor în telecomenzi ?i electronic? în transporturi

215233

inginer de cercetare în telecomenzi ?i electronic? în transporturi

215234

asistent de cercetare în telecomenzi ?i electronic? în transporturi

215235

cercet?tor în calculatoare

215236

inginer de cercetare în calculatoare

215237

asistent de cercetare în calculatoare

215238

cercet?tor în automatic?

215239

inginer de cercetare în automatic?

215240

asistent de cercetare în automatic?

215241

ofi?er punte

215301

inginer emisie

215302

inginer montaj

215303

inginer electrotehnist

215304

inginer imagine

215305

inginer sunet

215306

inginer-?ef car reportaj

215307

subinginer-?ef car reportaj

215308

inginer-?ef schimb emisie

215309

subinginer iluminat tehnologic

215310

inginer proiectant comunica?ii

215311

subinginer proiectant comunica?ii

215312

inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian

215313

consilier tehnic

215314

inginer iluminare

215315

?ef studio RTV

215316

Coordonator productie RTV

216109

cercet?tor în arhitectur?

216110

asistent de cercetare în arhitectur?

216202

peisagist

216308

cercet?tor în arte plastice - design industrial

216309

asistent de cercetare în arte plastice - design industrial

216310

cercet?tor în arte plastice - textile (tapiserie, contexturi, mod?, imprimeuri)

216311

asistent de cercetare în arte plastice - textile (tapiserie, contexturi, mod?, imprimeuri)

216312

cercet?tor în arte plastice - sticl?, ceramic?, metal

216313

asistent de cercetare în arte plastice - sticl?, ceramic?, metal

216507

consilier cadastru

216508

subinginer cadastru

216608

videojurnalist

216610

designer pagini web (studii superioare)

216611

designer grafic? (studii superioare)

221101

medic medicin? general?

221102

medic rezident

221103

consilier medic

221104

expert medic

221105

inspector de specialitate medic

221106

referent de specialitate medic

221107

medic primar

221108

medic medicin? de familie

221109

cercet?tor în medicina general?

221110

asistent de cercetare în medicina general?

221201

medic specialist

223001

cercet?tor în medicina tradi?ional?

223002

asistent de cercetare în medicina tradi?ional?

225001

epizotolog

225002

medic veterinar

225003

medic veterinar - oncologie comparat?

225004

cercet?tor în medicina veterinar?

225005

asistent de cercetare în medicina veterinar?

226101

medic stomatolog

226102

medic stomatolog rezident

226103

medic stomatolog de specialitate

226104

cercet?tor în medicina stomatologic?

226105

asistent de cercetare în medicina stomatologic?

226201

farmacist

226202

farmacist rezident

226203

farmacist de specialitate

226204

asistent de farmacie licen?iat

226204

asistent de farmacie licen?iat

226301

inginer clinic

226303

coordonator în materie de securitate ?i s?n?tate în munc? (studii superioare)

226304

cercet?tor ?tiin?ific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie

226305

asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie

226308

Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pentru logistica (studii superioare)

226308

coordonator în materie de securitate ?i s?n?tate în munc? pentru logistic? (studii superioare)

226309

ergonomist

226401

fiziokinetoterapeut

226402

fizioterapeut

226403

cercet?tor în fiziokinetoterapie

226404

asistent de cercetare în fiziokinetoterapie

226405

kinetoterapeut

226406

profesor de cultur? fizic? medical?

226504

consultant nutri?ionist

226701

optometrist (studii superioare)

226901

medic igienist

226902

medic expertiz? a capacit??ii de munc?

226903

medic legist

226904

bioinginer medical

226905

asistent medical (studii superioare)

226906

fizician medical

226907

medic specialist psihiatru

226908

medic de familie cu competen?e în s?n?tate mintal?

226909

cercet?tor în educa?ie fizic? ?i sport

226910

asistent de cercetare în educa?ie fizic? ?i sport

226918

asistent medical nutri?ie dietetic?

226918

asistent medical nutri?ie dietetic?

226919

asistent medical radiologie

226919

asistent medical radiologie

226920

asistent medical laborator

226920

asistent medical laborator

226921

asistent medical igien? ?i s?n?tate public?

226921

asistent medical igien? ?i s?n?tate public?

226922

navigator de pacien?i

226923

asistent medico-social

226923

asistent medico-social

226924

asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie ?i recuperare

226924

asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie ?i recuperare

226925

tehnician perfuzionist

231001

asistent universitar

231002

conferen?iar universitar

231003

lector universitar

231004

preparator înv???mântul universitar

231005

profesor universitar

231006

expert centre de perfec?ionare

232001

profesor în înv???mântul profesional ?i de mai?tri

232201

profesor în înv???mântul gimnazial

233101

profesor în înv???mântul primar

233201

profesor în înv???mântul pre?colar

234001

defectolog

234002

logoped

234003

audiolog

235101

cercet?tor în pedagogie

235102

asistent de cercetare în pedagogie

235201

consilier înv???mânt

235202

expert înv???mânt

235203

inspector ?colar

235204

referent de specialitate înv???mânt

235205

inspector ?colar pentru implementarea descentraliz?rii institu?ionale

235206

inspector ?colar pentru managementul resurselor umane

235207

inspector ?colar pentru mentorat

235208

inspector ?colar pentru dezvoltarea resursei umane

235209

inspector ?colar pentru educa?ie permanent?

235210

inspector ?colar pentru înv???mânt particular ?i alternative educa?ionale

235211

inspector ?colar pentru înv???mântul special

235212

director Centrul Jude?ean de Asisten?? ?i Resurse Educa?ionale (CJRAE)

235901

secretar institut, facultate

235902

mentor

235903

consilier ?colar

235904

designer instruc?ional

235905

dezvoltator de e-learning

235919

Director centru judetean de resurse si asistenta educationala (CJRAE)

235921

Inspector scolar pentru proiecte educationale

235922

consilier mediator

241101

cenzor

241102

comisar garda financiar?

241103

consilier financiar-bancar

241104

controlor tezaur

241105

expert contabil-verificator

241106

expert financiar-bancar

241107

inspector financiar-bancar

241108

inspector asigur?ri

241109

revizor contabil

241110

referent de specialitate financiar-contabilitate

241111

comisar principal

241112

consultant bugetar

241113

dealer

241114

evaluator

241115

analist investi?ii

241116

manager de fond ac?iuni/obliga?iuni

241117

consultant plasamente valori mobiliare

241118

agent capital de risc

241119

administrator credite

241120

specialist control risc

241121

specialist evaluare daune

241122

lichidator

241123

administrator judiciar

241124

executor bancar

241125

auditor intern

241126

analist pre? de revenire/costuri

241127

controlor de gestiune

241128

expert fiscal

241129

consultant fiscal

241130

auditor financiar

241131

inspector casier

241201

consilier for?? de munc? ?i ?omaj

241202

expert for?? de munc? ?i ?omaj

241203

inspector de specialitate for?? de munc? ?i ?omaj

241204

expert în securitate ?i s?n?tate în munc?

241205

formator

241206

referent de specialitate for?? de munc? ?i ?omaj

241207

formator de formatori

241208

consilier orientare privind cariera

241209

consultant în domeniul for?ei de munc?

241210

analist pia?a muncii

241211

analist recrutare/integrare salaria?i

241212

analist sisteme salarizare

241213

consultant reconversie-mobilitate personal

241214

consultant condi?ii munc?

241215

specialist sisteme de calificare

241216

specialist resurse umane

241217

organizator/conceptor/consultant formare

241218

inspector de specialitate formare, evaluare ?i selec?ie profesional?

241219

evaluator de competen?e profesionale

241220

specialist în domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc?

241221

coordonator în materie de securitate ?i s?n?tate în munc? (studii superioare)

241222

consilier voca?ional

241223

consultant în resurse umane

241224

specialist în formare

241225

specialist în recrutare

241226

specialist în compensa?ii ?i beneficii

241227

specialist în dezvoltare organiza?ional?

241228

consultant intern în resurse umane

241229

specialist în rela?ii de munc?

241230

manager de formare

241266

Gemolog

241267

Evaluator bunuri culturale

241301

logistician gestiune flux

241301

cercet?tor în finan?e-b?nci

241302

programator fabrica?ie/lansator fabrica?ie

241302

asistent de cercetare în finan?e-b?nci

241303

documentarist ordonan?are logistic?

241303

cercet?tor în gestiune, contabilitate, control financiar

241304

asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar

241401

analist cump?r?ri/consultant furnizori

241501

inspector general de banc?

241502

economist banc?

241503

manager banc?

241504

manager de opera?iuni/produs

241505

manager rela?ii cu clien?ii b?ncii/societate leasing

241506

trezorier

241507

analist bancar/societate leasing

241508

ofi?er bancar (credite, marketing, produse ?i servicii bancare)

241509

administrator bancar /produs leasing

241510

operator cifru (mesaje cifrate)

241511

proiectant produse bancare

241512

consultant bancar

241513

agent compensare (interbancar?)

241514

referent bancar/societate leasing

241516

ofi?er conformitate

241517

expert conformitate

241518

ofi?er securitatea informa?iei (Security Officer – SO)

241519

administrator de risc

241520

analist credite

241521

specialist bancar

241522

analist financiar bancar

241523

asistent bancar

241524

specialist/analist organizare

241601

inspector de specialitate asigur?ri

241602

inspector de specialitate subscriere

241603

referent de specialitate asigur?ri

241604

consilier vânz?ri asigur?ri

241605

inspector coordonator asigur?ri

241606

inspector de risc

241607

inspector de specialitate daune

241608

inspector coordonator daune

241609

specialist sistem asigur?ri

241701

expert evaluator de întreprinderi

241702

expert evaluator de propriet??i imobiliare

241703

expert evaluator de bunuri mobile

241704

expert evaluator de active financiare

241801

expert tehnic extrajudiciar

241901

administrator editur?

241902

administrator publica?ii

241903

agent consular

241904

organizator activitate turism

241905

ata?at diplomatic

241908

curier diplomatic

241909

organizator protocol

241910

organizator rela?ii

241911

organizator târguri ?i expozi?ii

241912

prezentator expozi?ii

241913

referent rela?ii externe

241914

secretar diplomatic

241917

secretar economic

241918

consilier proprietate industrial? autorizat

241919

manager proiect

241920

controlor vamal, controlor pentru datoria vamal?, agent vamal (studii superioare)

241921

specialist marketing

241922

analist servicii client

241923

asistent comercial

241924

asistent director/responsabil de func?iune (studii superioare)

241925

specialist rela?ii sociale

241926

corespondent securitate - confiden?ialitate produs

241927

planificator/specialist plan sinteze

241928

specialist îmbun?t??ire procese

241929

specialist strategie industrial?

241930

specialist garan?ii auto

241931

responsabil proces

241932

expert rela?ii externe

241933

referent de specialitate TIR ?i tranzite (studii superioare)

241934

coordonator secretariat studiouri teritoriale

241935

expert aplicare legisla?ie armonizat? în domeniul industriei ?i comer?ului

241936

consultant afaceri în agricultur?

241937

specialist proprietate intelectual?

241938

manager de produs

242111

administrator societate comercial?

241940

expert achizi?ii publice

241941

manager de inovare

241942

expert prevenire ?i combatere a corup?iei

241943

analist financiar

241944

expert în ingineria costurilor investi?ionale

241945

expert în conducerea ?i organizarea activit??ilor de mentenan??

241946

manager îmbun?t??ire procese

241947

asistent analist

241948

expert accesare fonduri structurale ?i de coeziune europene

241949

consilier afaceri europene

241950

expert contractare activit??i investi?ionale

241951

expert recep?ie investit?i industriale

241952

expert elaborare documenta?ii tehnice de montaj

241953

expert eficientizare investi?ii

241954

expert evaluare – actualizare devize generale investi?ii

241955

expert în elaborare – evaluare documenta?ii achizi?ii investi?ionale

241956

expert monitorizare ?i control lucr?ri de montaj

241957

expert prevenire – reducere riscuri tehnologice

241958

expert urm?rire comportare în exploatare lucr?ri montaj

241959

expert în management activit??i investi?ionale

241960

evaluator proiecte

241961

auditor intern în sectorul public

241962

specialist plan progres

241963

specialist în planificarea, controlul ?i raportarea performan?ei economice

241964

broker de tehnologii

241965

manager informa?ii pentru afaceri

241967

expert legisla?ia muncii

242101

avocat

242102

jurisconsult

242103

consilier juridic

242115

evaluator de risc la securitatea fizica

242116

auditor in managementul riscului

242117

manager de facilitati

242201

procuror

242201

consilier administra?ia public?

242202

judec?tor ?i asimila?i

242202

expert administra?ia public?

242203

magistrat asistent

242203

inspector de specialitate în administra?ia public?

242204

judec?tor inspector

242204

referent de specialitate în administra?ia public?

242205

inspector judiciar

242205

consultant administra?ia public?

242206

asistent judiciar

242206

reglementator

242207

inspector proba?iune

242207

agent de dezvoltare

242208

administrator public

242209

inspector de integritate

242210

examinator de stat de specialitate

242216

inspector de trafic rutier (studii superioare)

242221

Expert/specialist in parteneriat public-privat

242227

ofiter de legatura pentru securitatea infrastructurii critice nationale/europene

242230

expert in egalitate de sanse

242231

responsabil cu protec?ia datelor cu caracter personal

242301

specialist în domeniul calit??ii

242302

manager al sistemelor de management al calit??ii

242303

auditor în domeniul calit??ii

242304

manager al sistemelor de management de mediu

242305

auditor de mediu

242306

expert/specialist standardizare

242307

analist calitate

242308

analist m?sur?tori metrologice

242309

analist studiul materialelor

242310

consultant sistem de calitate

242311

monitor mediu înconjur?tor

242312

inspector pentru conformare ecologic?

242313

asistent standardizare

242314

manager al sistemului de management al riscului

242315

manager al sistemului de management securitate ?i s?n?tate în munc?

242316

responsabil de mediu

242317

auditor de sistem de management pentru s?n?tate ?i securitate ocupa?ional?

242318

inspector protec?ia mediului

242319

specialist în managementul de?eurilor

242320

auditor în domeniul siguran?ei alimentare

242321

manager în domeniul siguran?ei alimentare

242322

auditor responsabilitate social?

242323

responsabil al managementului responsabilit??ii sociale

242324

manager de responsabilitate social?

242325

consultant în standardizare

242326

evaluator de risc ?i auditor în domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc?

242408

Evaluator de furnizori si programe de formare

242409

Evaluator de evaluatori

242410

Evaluator extern

242902

executor judec?toresc

242903

inspector justi?ie

242904

specialist educator în penitenciare

242904

specialist educator în penitenciare

242904

expert jurist

242905

consilier de justi?ie

242906

referent de specialitate în justi?ie

242907

notar

242908

inspector general judec?toresc

242909

inspector general notarial

242910

inspector general penitenciare

242911

consilier armonizare legislativ?

242912

expert armonizare legislativ?

242913

analist armonizare legislativ?

242914

registrator carte funciar?

242915

revizor jurist

243101

arhivist

243102

conservator opere de art? ?i monumente istorice (studii superioare)

243103

muzeograf

243104

restaurator opere de art? ?i monumente istorice

243105

conservator arhiv?

243106

restaurator arhiv? (studii superioare)

243107

restaurator bunuri culturale (studii superioare)

243201

bibliograf

243202

bibliotecar (studii superioare)

243203

documentarist

243204

referent difuzare carte

243205

lector carte

243206

bibliotecar arhivist

243207

referent de specialitate a?ez?mânt cultural

243217

asistent director/ responsabil de func?iune (studii superioare)

243221

arbitru

243222

manager atragere fonduri

243223

ombudsman

244101

consilier/expert/inspector/referent/ economist în management

244102

consilier/expert/inspector/referent/ economist în economie general?

244103

consilier/expert/inspector/referent/ economist în economia mediului

244104

consilier/expert/inspector/referent/ economist în comer? ?i marketing

244105

consilier/expert/inspector/referent/ economist în rela?ii economice interna?ionale

244106

consilier/expert/inspector/referent/ economist în gestiunea economic?

244107

consultant în management

244108

tehnician economist

244109

inginer economist

244110

inspector de concuren??

244111

administrator financiar (patrimoniu) studii superioare

244201

sociolog

244202

geograf

244203

analist de mediu

244204

analist în turism

244205

analist teritorial

244206

arheolog

244207

cercet?tor de dezvoltare comunitar?

244301

filozof

244302

istoric

244303

istoriograf

244304

politolog

244401

filolog

244402

interpret

244403

interpret rela?ii diplomatice

244404

referent literar

244405

secretar literar

244406

traduc?tor

244407

translator

244408

grafolog

244409

revizor lingvist

244410

terminolog

244501

psiholog în specialitatea psihologie clinic?

244502

psiholog în specialitatea consiliere psihologic?

244503

psiholog în specialitatea psihoterapie

244504

psiholog în specialitatea psihologia muncii ?i organiza?ional?

244505

psiholog în specialitatea psihologia transporturilor

244506

psiholog în specialitatea psihologia aplicat? în servicii

244507

psiholog în specialitatea psihologie educa?ional?, consiliere ?colar? ?i voca?ional?

244508

psiholog în speciali

Scrie un comentariu

Clientii nostri

Ne mandrim cu clientii nostri si va prezentam o parte din acestia: